Fem på­vir­ke­de bi­li­ster fan­get

BT - - NYHEDER -

Fi­re sprit­bi­li­ster og en narkopå­vir­ket bi­list. Det er re­sul­ta­tet af en spri­tog narko­kon­trol af­te­nen og nat­ten til i går, som Nord­jyl­lands Po­li­ti gen­nem­før­te på ve­je­ne i det nord­jy­ske. Ud­over de fem på­vir­ke­de bi­li­ster blev fem an­dre bi­li­ster ta­get for min­dre færds­els­for­se­el­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.