’’

BT - - NYHEDER - Hel­le Thor­ning- Sch­midt, af­gå­en­de for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne

Jeg ta­ger hel­le­re en kug­le for me­get end en kug­le for lidt, hvis det hand­ler om par­ti­et

ster er­klæ­re­de sam­ti­dig So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne for ’ et par­ti i top­form’.

» Vi har ført den bed­ste valg­kamp i ny­e­re tid. Og vi gjor­de det sam­men. Al­le har lod og del i frem­gan­gen. Ja, vi er et gam­melt par­ti. Vi har væ­ret med he­le vej­en. Og ja, vi har ta­get vo­res tæsk. Vi er et par­ti, som gang på gang er ble­vet te­stet, « si­ger Thor­ning og slår fast, at der ik­ke fin­des det par­ti i Dan­mark, som fle­re har dømt ude.

» Men ved I hvad? Vi står end­nu. For vi tror på det Dan­mark, vi ken­der. Et land med vil­je til at gå fremad. Men al­tid med hin­an­den i hån­den. Al­le skal med. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.