– og få la­ve­re blod­tryk GUIDE Skær ned på sal­tet – uden at sav­ne det

BT - - SUNDHED -

MANDAG 29. JU­NI 2015

Kvin­der spi­ser i gen­nem­snit 7- 8 gram salt om da­gen, mænd 9- 11 gram. Fø­de­va­re­sty­rel­sens og in­ter­na­tio­na­le an­be­fa­lin­ger ly­der, at så­vel kvin­der som mænd kom­mer ned på 5- 6 g salt om da­gen. Vær op­mærk­som når du kø­ber ind

Det bat­ter at væ­re op­mærk­som på det salt, der er i de mad­va­rer, du kø­ber i su­per­mar­ke­det.

Op mod 70 pct. af det salt, vi spi­ser, kom­mer nem­lig fra for­ar­bej­de­de mad­va­rer.

Spi­ser du brød, kan du væl­ge for ek­sem­pel kar­tof­fel, avo­ca­do, æg, to­mat, agurk samt re­ster fra af­tens­ma­den, hvor du har tænkt over mæng­den af salt, som på­læg.

Und­gå salt på bor­det

Sæt ik­ke saltbøs­sen på bor­det. Så kræ­ver det en ak­tiv hand­ling, hvis du skul­le få lyst til me­re salt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.