Brud og skift før­te til fi­re­stjer­net ga­ra­gero­ck i tel­tet

BT - - KULTUR -

AN­MEL­DEL­SE

Bla­ck Re­bel Mo­tor­cyc­le Club

Et sted, hvor post- grun­ge mø­der en­gelsk brit­pop og al­le ga­ra­ge­gu­i­ta­ri­sters mo­der­band The Stooges, lig­ger San Fran­ci­sco. El­ler i hvert fald det øve­lo­ka­le, hvor gu­i­ta­ri­ster­ne Pe­ter Hay­es og Ro­bert Le­von Be­en mød­tes før­ste gang som helt un­ge.

San­gen om Bla­ck Re­bel Mo­tor­cyc­le Club er snart en æl­dre tra­ver: de brød igen­nem i 2000 – det er vist­nok lidt mon­dænt at si­ge, at man fo­re­træk­ker de før­ste pla­der, der var me­re stø­jen­de end de se­ne­ste, hvor de af­sø­ger rød­der­nes rød­der, ur- co­un­try, blu­es og især ido­ler­ne Jo­hn­ny Cash og Bob Dylan.

Ef­ter en om­fat­ten­de hjer­ne­ope­ra­tion er den dan­ske trom­mesla­ger Leah Sha­piro først meldt klar til at tur­ne­re igen for ny­lig. På sce­nen lør­dag af­ten vir­ke­de hun hel­dig­vis fit. Eks- aar­hu­si­a­ne­ren har en vig­tig rolle i en trio, hvor to gu­i­ta­ri­ster/ bas­si­ster le­ger en form for di­stor­tion bry­de­kamp. Hun er pum­pen, der hol­der Be­en og Hay­es på spo­ret – desvær­re med alt for lav lyd på trom­mer­ne i det sam­le­de lyd­bil­le­de.

Sha­piro er fa­sci­ne­ren­de at se på. Dels på grund af må­den, hun læg­ger he­le sin krop i det me­get kon­tan­te trom­me­spil og dels på grund af hen­des ek­stremt fo­ku­se­re­de blik.

BRMCs mu­sik er kol­lek­tiv, hvis man kan si­ge det om et band med to mand med lyd­fla­der ba­se­ret på enk­le ro­ck’a’bil­ly rund­gan­ge og riff, som kun­ne væ­re kom­met fra Led Zep­pe­lin el­ler Rob­by Kri­e­ger fra The Do­ors, så­gar blu­e­grass. Godt for det, for det var de brud og skift, der gjor­de, at man hang på.

Læs he­le an­mel­del­sen på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.