’ Leah gi­ver os tryg­hed’

BT - - KULTUR -

Leah Sha­piro kom med i BRMC i 2008. På et tids­punkt, hvor ban­det måt­te smi­de den op­rin­de­li­ge trom­mesla­ger ud.

» Der er nødt til at væ­re en vis ener­gi på sce­nen. Vi er nødt til at ha­ve kon­takt og kom­mu­ni­ka­tion uden at ta­le sam­men, det er dét, mu­sik­ken kan. Vi skal læ­se hin­an­den. Dér har vi fun­det den helt ret­te i Leah, « si­ger gu­i­ta­rist Pe­ter Hay­es til BT.

» Vi im­pro­vi­se­rer nog­le gan­ge. Nog­le af vo­res san­ge be­står af op til fem gu­i­tar­fl ader, den dag­li­ge ud­for­dring be­står i at væl­ge den af de fem fi gu­rer, man vil spil­le. Det gi­ver os stor tryg­hed at ha­ve Leah sid­den­de bag os, « si­ger Hay­es.

Egent­lig er han ba­re til ste­de un­der in­ter­viewet for at gi­ve Leah moralsk støt­te.

» Hun har brug for at slap­pe af og kom­me sig eft er ope­ra­tio­nen. Vi støt­ter hen­de alt det, vi kan, « si­ger Hay­es, der bl. a. stod bag en ind­sam­ling til støt­te for den dy­re hjer­ne­ope­ra­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.