T

BT - - U21- EM I TJEK­KI­ET -

U21- land­stræ­ne­ren vil eft er slut­run­den få mas­ser af kri­tik for al­drig at fi nde frem til sin fo­re­truk­ne star­top­stil­ling, men i ste­det sæt­te hol­det eft er dags­form og mod­stan­der. Det hav­de kaldt på respekt, hvis ik­ke det var for ne­der­la­get mod Sve­ri­ge.

EM- ka­rak­ter Pas­ser per­fekt ind i kli­chéen om den un­ge fod­bold­spil­ler. Til ti­der fl yven­de med re­fl eks­red­nin­ger af høj klas­se – an­dre gan­ge for­kert pla­ce­ret i må­let og uden au­to­ri­tet i fel­tet. Busk hav­de især af­gø­ren­de ind­greb i sej­ren over Tjek­ki­et.

A- lands­holds­klar: Nej

EM- ka­rak­ter Ude af po­si­tion – og der­for svær at ek­sa­mi­ne­re. Var en tur i Yo­u­nes- karus­sel­len mod Tys­kland, men Stan­dard Liè­ge­stop­pe­ren bør ik­ke spil­le ba­ck. Lig­ger ik­ke na­tur­ligt at sø­ge mod bag­linj­en, hvil­ket af­skæ­rer off en­si­ve dan­ske spil­mu­lig­he­der.

A- lands­holds­klar: Nej

EM- ka­rak­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.