1,33

BT - - U21- EM I TJEKKIET - ( 7 – 02 – 7 – 02)

BT- snit Har set træt ud – og han har og­så selv sagt det. A- land­skam­pen mod Ser­bi­en var smuk, men ik­ke uden kon­se­kven­ser. Blev og­så spil­let på 10’ er- po­si­tio­nen, hvor han der­med ik­ke kun­ne sty re spil­let, som el­lers er spids­kom­pe­ten­cen.

A- lands­holds­klar:

EM- ka­rak­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.