’’

BT - - U21- EM I TJEKKIET - Jess Thorup

Jeg sy­nes ik­ke, jeg har søgt så me­get. Jeg har ik­ke væ­ret så me­get i tvivl i for­hold til, hvem der skul­le spil­le i den en­kel­te kamp

Man­den bag val­ge­ne er Jess Thorup. Træ­ne­ren, der før­te det dan­ske hold til EM, si­den vi­de­re til se­mi­fi na­ler­ne og en di­rek­te bil­let til de olym­pi­ske le­ge i Rio de Ja­neiro næ­ste år. Al­li­ge­vel kri­ti­se­res han nu for at ha­ve ta­get en ræk­ke for­ker­te valg, der di­rek­te el­ler in­di­rek­te var med­vir­ken­de til, at Dan­mark i går måt­te for­la­de Prag med et ne­der­lag på 1- 4 på ba­ga­gebån­det.

» Jeg sy­nes, jeg har truff et de rig­ti­ge be­slut­nin­ger. Jeg står al­tid ved mi­ne be­slut­nin­ger, og jeg ta­ger oft e en snak med de im­pli­ce­re­de spil­le­re. Om det så gæl­der po­si­ti­ve el­ler ne­ga­ti­ve ting. Jeg har ik­ke tænkt på den en­kel­te spil­ler. Jeg har tænkt på hol­det og på, hvor­dan vi præ­ste­rer bedst. Jeg er med på, at pres­sen har lagt mær­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.