Jess Thorup vil væ­re A- land­stræ­ner

BT - - U21- EM I TJEKKIET - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen og Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen mi­cd@ sporten. dk, srkr@ sporten. dk

I et år end­nu sid­der Mor­ten Ol­sen i sto­len som A- lands­hol­dets chef, men al­le­re­de nu er em­ner­ne be­gyndt at dan­se om­kring ham som te­e­na­ge­re til en om­gang sto­le­dans. Mon ik­ke Mi­cha­el Laud­rup står der - sam­men med Kas­per Hjul­mand og nok og­så Glen Rid­ders­holm?

Men står det til U21- land­stræ­ner Jess Thorup, er det ham, der først får pla­ce­ret bal­ler­ne i Par­kens fl ysæ­der, når Ol­sen sluk­ker mu­sik­ken. Eft er et U21- EM med til­hø­ren­de se­mi­fi na­le og OL- plads har Thorup få­et smag for at ta­ge skrid­tet op i DBU.

» Selv­føl­ge­lig vil jeg det. Er der no­gen, der sy­nes, jeg kan væ­re A- land­stræ­ner i DBU, skal jeg væ­re den før­ste til at si­ge ja til det. Det skal jeg ik­ke læg­ge skjul på. Men jeg er glad for det job, jeg har nu og har haft en fan­ta­stisk rej­se med det her hold, « si­ger Jess Thorup og ud­dy­ber sin in­di­rek­te an­søg­ning.

Jess Thorup vil ger­ne over­ta­ge po­sten som A- land­stræ­ner, når Mor­ten Ol­sen stop­per. Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.