Den ny tv- aft ale

BT - - SUPERLIGA -

Mandag

kl. 19.00: tv- sta­tio­ner­nes tred­je­valg på TV3 Sport 1

AF­TA­LEN ER SEKS- ÅRIG

( 2015- 2021) og in­de­hol­der li­ve­ret­tig­he­der til Su­per­liga­en, Nor­dic Bet Liga­en og DBU Po­ka­len

MEDIEUDBYDERNE ER MTG

( ka­na­ler: TV3+ og TV3 Sport) og SBS Di­scove­ry ( ka­na­ler: Eu­rosport Dan­mark og Ca­nal 9)

FOR FØR­STE GANG

har Kon­kur­ren­ce­rå­det til­ladt ud­bud af ret­tig­he­der i en pe­ri­o­de på seks år mod tid­li­ge­re tre år - kra­vet var dog at aft alen er delt mel­lem to ud­by­de­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.