’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Chris An­ker Sø­ren­sen, om Martin Mor­ten­sen og spur­ten

Jeg for­står fuldt ud hans skuf­fel­se, og jeg tro­e­de ær­ligt talt hel­ler ik­ke på, jeg vil­le kun­ne slå ham

» Jeg kan ik­ke bru­ge sølv­me­dalj­en til no­get. Den ry­ger nok i skral­des­pan­den på vej ned ad vej­en om lidt. Det gjor­de den sid­ste gang, jeg blev to’er. Jeg kan ik­ke rig­tigt bru­ge den til no­get, « lød det fra den skuf­fe­de to­er.

Ret­ti­dig om­hu

For Chris An­ker Sø­ren­sen var sej­ren af stor be­tyd­ning, for­di hans kon­trakt ud­lø­ber ef­ter sæ­so­nen, og han lag­de ik­ke skjul på, at guld­me­dalj­en kan væ­re et godt skub i den rig­ti­ge ret­ning mod en ny af­ta­le.

» Jeg ved, min ma­na­ger er i gang med for­hand­lin­ger, og jeg vil vir­ke­lig ger­ne fort­sæt­te. Jeg bli­ver 31 i år, og Jens Voigt blev vel ved, til han var 41, så hvor­for skul­le jeg ik­ke og­så kun­ne, « sag­de Chris An­ker Sø­ren­sen let­te­re hem­me­lig­heds­fuldt.

Hold­kam­me­ra­ten Mi­cha­el Val­gren kør­te og­så et flot løb, men han var ved at gå i kram­pe til sidst og kun­ne ik­ke føl­ge med, da det vir­ke­lig gjaldt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.