’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mi­cha­el Mor­ten­sen

Det er ik­ke mindst To­nis skyld, at Ra­fa­el Na­dal har vun­det ik­ke fær­re end 14 Grand Slam­tur­ne­rin­ger

Han kri­ti­se­rer i in­ter­viewet de spil­le­re, der gang på gang skif­ter træ­ner.

» Der er op­stå­et en ke­de­lig ten­dens med at sky­de an­sva­ret fra sig. Hvis re­sul­ta­ter­ne i en pe­ri­o­de er dår­li­ge, skif­tes træ­ne­ren ud med be­grun­del­sen: Det er hans skyld! Det for­står jeg sim­pelt­hen ik­ke, « si­ger To­ni Na­dal.

Vel­lidt og varm

Den tid­li­ge­re dan­ske top­spil­ler Mi­cha­el Mor­ten­sen, der nu er ten­niskom­men­ta­tor på Eu­rosport, ken­der To­ni Na­dal per­son­ligt.

» Han er et varmt men­ne­ske og me­get vel­lidt på Tou­ren, for­di han er rum­me­lig og ta­ler med al­le, « si­ger Mi­cha­el Mor-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.