ILIEPROJEKT

Mb­ledon sky­des i gang i dag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MANDAG 29. JU­NI 2015

Top­spil­ler­nes træ­ne­re

ri,

An­dy Mur­ray

blev tid­ligt i kar­ri­e­ren træ­net af sin mor. Her­ef­ter kom den tid­li­ge­re top­spil­ler Ivan Lendl til og plud­se­lig vandt han de store tur­ne­rin­ger. Det se­ne­ste år har han haft den tid­li­ge­re Wim­b­ledon­me­ster

til­knyt­tet som træ­ner. Men ef­ter hun er ble­vet gravid, har den tid­li­ge­re sven­ske top­spil­ler Jo­nas Björk­mann ta­get over i et bar­selsvi­ka­ri­at.

mo

ka,

Ame­lie Mau­res-

Ro­ger Fe­de­rer

har haft blandt an­dre den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske top­spil­ler Paul An­na­co­ne som træ­ner. Nu træ­nes han af sven­ske­ren der som ak­tiv blandt an­det vandt Wim­b­ledon.

Ste­fan Ed­berg,

Novak Djoko­vic

har i fle­re år sam­ar­bej­det med

Si­den har han haft til­knyt­tet de to tid­li­ge­re top­spil­le­re Todd Martin og Bo­ris Beck­er.

Ma­ri­an Va­j­da. Mi­cha­el Chang.

Ma­rin Ci­lic,

Iva­ni­se­vic.

Nor­man,

Kei Nis­hi­ko-

Ja­pa­ne­ren der lig­ger num­mer fem på ver­dens­rang­li­sten i her­re­sing­le, træ­nes af den tid­li­ge­re French Open- vin­der Kro­a­ten der i fjor vandt US Open, ar­bej­der i pe­ri­o­der sam­men med den tid­li­ge­re Wim­b­ledon- me­ster

Piotr Woz­ni­a­cki,

Gor­an

Sta­nislas Wawrin-

Og­så

der for en må­ned si­den tri­um­fe­re­de ved French Open, har en tid­li­ge­re top­spil­ler som træ­ner. Det er sven­ske­ren

der i 2000 var ta­ben­de fi­na­list i French Open.

Magnus

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki

Ra­fa Na­dal er ble­vet træ­net af sin on­kel, To­ni Na­dal, i 25 år. Fo­to. EPA/ AFP/ Reu­ters

har på det nær­me­ste væ­ret stor­for­bru­ger af træ­ne­re. Un­der­vejs i sin kar­ri­e­re har hun sam­ar­bej­det med blandt an­dre Tho­mas Jo­hans­son, Mi­cha­el Mor­ten­sen, Fre­de­rik Fet­ter­le­in, Ken­neth Carlsen, Tho­mas Hög­stedt, Ri­car­do San­chez, Mor­ten Chri­sten­sen og Arantxa San­chez Vi­ca­rio. Hver gang er hun dog skif­tet tilbage til sin far,

som co­a­cher hen­de i det­te års Wim­b­ledon- tur­ne­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.