’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mi­cha­el Mor­ten­sen

Ca­ro­li­ne har få­et den bedst tæn­ke­li­ge lod­træk­ning til Wim­b­ledon

Fre­dag spil­le­de hun i sin se­mi­fi­na­le ved op­varm­nings­tur­ne­rin­gen Aegon In­ter­na­tio­nal i East­bour­ne mod schweize­ren Be­lin­da Ben­cic kun tre par­ti­er, hvor­ef­ter hun trak sig med en rygska­de.

Fra Lon­don for­ly­der det dog, at den­ne er i bed­ring ef­ter hun har mod­ta­get in­ten­si­ve be­hand­lin­ger af den dan­ske oste­o­pat Tor­ben Hersborg, som hun og­så i for­bin­del­se med tid­li­ge­re ska­despro­ble­mer, har kon­sul­te­ret på hans kli­nik i Lon­don.

Klar mod Saisai Zheng

Alt ty­der der­for på at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er klar til sin førster­un­de- kamp, der spil­les i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.