Fjer­de dan­ske guld i BMX

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Si­mo­ne Chri­sten­sen vandt guld i BMX. CYKLING Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk Fo­to: EPA

Me­dal­je­reg­nen kun­ne in­gen en­de ta­ge for de dan­ske udø­ve­re ved Eu­ro­pe­an Ga­mes i Baku. I går vandt Si­mo­ne Tets­che Chri­sten­sen guld i BMX og sik­re­de der­med Dan­mark gårs­da­gens tred­je guld­me­dal­je - og den fjer­de i alt.

Ef­ter sej­ren for­tal­te Si­mo­ne Chri­sten­sen, at det fak­tisk var ved at gå galt un­der­vejs.

» Jeg la­ve­de præ­cis den start, som jeg skul­le, og kom for­an. Men i an­det sving var jeg li­ge ved at styr­te. Mit bag­hjul skred ud, men hel­dig­vis ske­te der ik­ke me­re, og så trå­d­te jeg så hårdt i pe­da­ler­ne, som jeg al­drig har trå­dt før, « sag­de hun til TV2 Sport.

21- åri­ge Si­mo­ne Chri­sten­sen vandt for­an fran­ske Ma­ga­lie Pot­ti­er og tjek­ki­ske Ane­ta Hla­di­ko­va.

Hos de mand­li­ge BMX- kø­re­re blev det ik­ke til dansk me­dal­je. Nik­las Laust­sen røg ud i se­mi­fi­na­len. Og så kan det godt væ­re, at 22- åri­ge Uf­fe Bech rej­ser skuf­fet hje m f ra E M- slutr un­den ef­ter lørd agens ne­der­lag i se­mi­fi­na­len mo d Sv eri­ge. F or me d ty­sker nes int eres se , f å r U ffe B ech må­ske sna rt no­get ny t at s mi­le af. Hvis a lt g år vel , bl iver ha n ho­ved­per­son i e n mill ionhan­del og e n lu-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.