1,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ar­gen­tin­ske Fe­de­ri­co Del­bo­nis er ik­ke no­gen stor spil­ler på græs, hvor han har tabt fi re gan­ge ud af fi re mu­li­ge i he­le sin kar­ri­e­re. Det hjæl­per næp­pe Del­bo­nis, at han så sent som søn­dag aft en spil­le­de grus­tur­ne­ring i Mila­no og der­for har få­et en skræk­ke­lig for­be­re­del­se til tur­ne­rin­gen i Lon­don. Gri­gor Di­mi­trov nå­e­de se­mi­fi na­ler­ne ved Wim­b­ledon i 2014 og bør un­der in­gen om­stæn­dig­he­der kom­me i pro­ble­mer her. Spil­let er vun­det ved simp­le cif­re som ek­sem­pel­vis 6- 4, 6- 3 og 6- 3 i Di­mi­tro­vs favør, hvil­ket bør væ­re me­get over­kom­me­ligt.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.