3,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Pi­er­re Hu­gu­es- Her­bert får man­ge gra­tis po­int foræ­ret på Wim­b­ledons græs­un­der­lag på grund af si­ne tonstun­ge ser­ver. Sid­ste år røg Hu­gu­es- Her­bert ud til ame­ri­kan­ske Ja­ck So­ck i en tæt fi re- sætskamp med to tie­bre­aks un­der­vejs, og i år kan det bli­ve end­nu tæt­te­re, når kore­an­ske Hy­eon Chung ven­ter i før­ste run­de. Chung var i fi na­len i 2013 og i se­mi­fi na­len i 2014 i ju­ni­o­r­ud­ga­ven af Wim­b­ledon og selv­om Hu­gu­es- Her­bert er fa­vo­rit i kam­pen bør det bli­ve bå­de langt, in­tenst og gan­ske li­ge un­der­vejs. Flot odds på, at kam­pen går i fem­te og af­gø­ren­de sæt.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.