VIN­DE­REN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VIN­DE­REN 18 - AN­TAL PO­INT I SU­PER­LIGA

OB UN­DER 44,5 PO­INT OB skal i gang med en stør­re ud­skift ning i trup­pen og først væn­ne sig til Kent Ni­el­sens idéer, så alt an­det li­ge er det svært at se, at de­res kom­men­de sæ­son skul­le bli­ve spe­ci­elt god.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.