Fra hånd­bold­stjer­ne til rej­se­kon­ge

BT - - DEBAT -

Hun er dén kvin­de­li­ge dan­ske hånd­bold­spil­ler, der gen­nem ti­de n har sco­ret fl est land­skamp­mål. Ca­mil­la Andersen for­tæl­ler, hvor­dan hun bru­ger er­fa­rin­ger­ne fra sin for­tid i eli­tei­dræt i sin nu­væ­ren­de kar­ri­e­re som er­hvervs­le­der i rej­se­bran­chen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.