Et stærkt hold

BT - - DEBAT -

He­le at­mos­fæ­ren, som den nye re­ge­ring er ble­vet til i, lover godt. Hvor for­gæn­ger­ne skær­me­de sig af fra ver­den i et sort tårn på Ama­ger (...), har Løk­ke ført for­hand­lin­ger­ne om en ny re­ge­ring i sel­ve de­mo­kra­tiets høj­borg, Chri­sti­ans­borg (...). Al­le­re­de på den­ne ind­le­den­de, an­der­le­des stilø­vel­se vin­der den nye Vre­ge­ring ved før­ste øje­kast.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.