Kong Løk­ke på an­dres nå­de

BT - - DEBAT -

In­gen – hel­ler ik­ke Løk­ke selv – ved, hvil­ken po­li­tik han får lov til at fø­re. Det af­gør Li­be­ral Al­li­an­ce og Dansk Fol­ke­par­ti, og de er ik­ke eni­ge om ret me­get an­det end at pe­ge på Løk­ke som stats­mi­ni­ster. (...) Men til­lyk­ke Løk­ke. Gan­ske ferm start. Nu ven­ter det vir­ke­lig svæ­re: Po­li­tik­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.