SKUF­FET SØ­REN GA­DE

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 30. JU­NI 2015

52 år, født i Holste­bro. Han blev valgt til Fol­ke­tin­get for Ven­stre i 2001. For­svars­mi­ni­ster fra 24. april 2004 til 23. fe­bru­ar 2010. Trak sig som mi­ni­ster og fra Fol­ke­tin­get ef­ter den så­kald­te jæ­ger­bogs- sag, der blandt an­det hand­ler om læka­ge af for­tro­li­ge op­lys­nin­ger. Maj 2012 ud­nævnt til ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Land­brug & Fø­de­va­rer. Ud­dan­net økonom fra Aar­hus Uni­ver­si­tet i 1990. Of­fi­cer ved Jyd­ske Dra­gon­re­gi­ment i Holste­bro fra 1983 til 1995. Re­ser­veof­fi­cer med kon­trakt ved Jyd­ske Dra­gon­re­gi­ment i Holste­bro. Har blandt an­det ar­bej­det i Færch Plast, Dansk Su­per­mar­ked og Che­mi­nova Agro A/ S, li­ge­som han har un­der­vist mer­ko­no­mer i de­tail­han­dels­le­del­se.

Er far til to pi­ger, Ida og Met­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.