’’

BT - - NYHEDER - Al­lan Øl­gaard, på vej på fe­rie i Græken­land

Det er da lidt ube­ha­ge­ligt, at vi skal gå rundt med så man­ge kon­tan­ter

Et an­det pro­blem, in­di­rek­te af­ledt af den usta­bi­le øko­no­mi­ske si­tu­a­tion, har og­så på­vir­ket fa­mi­li­en på fi­re, der ik­ke på no­get tids­punkt har

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.