’’

BT - - NYHEDER -

De uden­land­ske me­d­ar­bej­de­re kan ik­ke und­væ­res – el­ler er­stat­tes af dansk ar­bejds­kraft, i hvert fald ik­ke på den kor­te ba­ne. Her er der og­så brug for, at valg­kam­pens hår­de to­ne af­lø­ses af sund for­nuft

Ka­ren Hæk­kerup, di­rek­tør, Land­brug & Fø­de­va­rer, i Ber­ling­s­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.