Sko­ler syl­ter an­ti- mob­ning

BT - - NYHEDER -

Det er langt­fra al­le sko­ler, der har en plan for, hvor­dan de vil gri­be ind, når børn bli­ver mob­bet. Selv om loven kræ­ver det, har 36 pro­cent af lan­dets fol­ke­sko­ler ik­ke en an­ti­mob­be­stra­te­gi. Det vi­ser en un­der­sø­gel­se fra Red Bar­net og landsor­ga­ni­sa­tio­nen for sko­le­be­sty­rel­ser, Skole og For­æl­dre iføl­ge Po­li­ti­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.