Ed She­e­ran syn­ger sam­men med ido­ler

BT - - NYHEDER -

Han har lig­get på top­pen af al­ver­dens hit­lis­ter. Han er pri­vat bedste­ven med Tay­l­or Swift . Og nu har Ed She­e­ran få­et end­nu et øn­ske op­fyldt. Lør­dag sang den 24- åri­ge po­p­stjer­ne så­le­des hit­tet ’ Beast of Bur­den’ sam­men med si­ne ido­ler fra ban­det Rol­ling Sto­nes - i Mis­souri, USA. På In­s­ta­gram skri­ver Ed She­e­ran: » Jeg fat­ter ik­ke, at jeg stod på sam­me sce­ne og sang med Mick Jag­ger. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.