Ro­ck­stjer­ne død

BT - - NYHEDER -

En po­li­ti­be­tjent fra Randers er ble­vet dømt for at ha­ve snydt med asyl­pa­pi­rer i et for­søg på at be­hol­de en ukrainsk idræts­mand i Dan­mark. Ulov­lig­he­der­ne er fo­re­gå­et over fle­re år og lig­ger tilbage i ti­den fra 2009 til 2012. Sport­s­klub­ben og den virk­som­hed, som ukrai­ne­ren ar­bej­de­de i, skal hver be­ta­le 100.000 kr. i bø­de. Ar­kiv­fo­to: Ri­chard Syl­ve­ster­sen

Bas­si­sten fra den bri­ti­ske ro­ck­grup­pe Yes, Chris Squi­re, er død af leukæ­mi. Den bri­ti­ske kom­po­nist og bas­sist blev 67 år. For få må­ne­der si­den af­slø­re­de Chris Squi­re, at han var syg. Og han dø­de lør­dag i sit hjem i Pho­e­nix, USA. Squi­re var med til at grund­læg­ge grup­pen i 1969. Og han var det ene­ste med­lem, der spil­le­de på samt­li­ge al­bum.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.