’’

BT - - NYHEDER - Met­te Fre­de­rik­sen til Sø­ren Pind

Du syn­ger me­get – jeg ved egent­lig ik­ke, om du syn­ger godt

Der­til kom en ko­pi af grund­loven, ledsa­get af en stikpil­le om, at Pind en gang el­ler to har sagt no­get, som kun­ne væ­re på kant med den.

Og så gav den ny­slå­e­de Sfor­mand og­så Pind en ud­ga­ve af sang­bo­gen ’ De små syn­ger’.

» Du syn­ger me­get – jeg ved egent­lig ik­ke, om du syn­ger godt, « sag­de Met­te Fre­de­rik­sen og brug­te sang­bo­gen til at prik­ke til de bor­ger­li­ges pla­ner om at op­ret­te ung­doms­dom­sto­le, der kan idøm­me børn ned til 12 år sank­tio­ner.

Pinds for­kær­lig­hed for sang var hel­ler ik­ke gå­et Justits­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ments­chef Bar­ba­ra Ber­tel­sens næ­se for­bi. I sin vel­komst­ta­le op­for­dre­de hun Sø­ren Pind til at slut­te sig til mi­ni­ste­ri­ets band, ’ Law and Disor­der’. Pind vil i så fald bli­ve det før­ste mi­ni­s­ter­med­lem af ban­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.