’’

BT - - NYHEDER - Sø­ren Pind til Met­te Fre­de­rik­sen

Jeg har snak­ket om den mid­dag i tre år. Og du har tro­ligt sagt ja, hver gang jeg har rejst em­net

Der var og­så tid til et par al­vorsord mel­lem ga­ve­ud­veks­lin­ger og skå­l­ta­ler. Sø­ren Pind brug­te sin ta­le­tid på at sæt­te kur­sen for Justits­mi­ni­ste­ri­ets ar­bej­de de næ­ste år.

Sø­ren Pind tal­te om det fore­byg­gen­de ar­bej­de i for­hold til ban­de­kri­mi­na­li­tet, som og­så er nævnt i Ven­stres re­ge­rings­grund­lag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.