Dags­af­ta­le ri­et

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 30. JU­NI 2015 Bjar­ne Cory­don ( S) over­drog fi­nan­ser­ne til Fre­de­rik­sen ( V), der bli­ver ny fi­nans­mi­ni­ster. Cory­don gen­brug­te en ga­ve fra 2011, som Hjort Fre­de­rik­sen var gi­ver af. Et tå­ge­horn, der skal blæ­ses i, når mi­ni­ste­ren kom­mer i pro­ble­mer.

Fo­to: Bax Lind­hardt

Claus Hjort Mor­ten Øster­gaard Ka­ren El­le­mann

( R) gav in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et vi­de­re til ( V), der og­så skal væ­re so­ci­al­mi­ni­ster. Hun fik og­så en kurv med ju­lemad. » Du skal sik­re, at op­svin­get kom­mer al­le til gavn, så vi ik­ke får alt for man­ge, der får brug for ju­le­hjælp, « sag­de Øster­gaard. El­le­mann gav en ra­di­kal- ly­se­rød ba­de­ring til Øster­gaard, som han kan bru­ge i ferien. Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.