’’

BT - - NYHEDER - Jan Ove­sen, læ­ge og spe­ci­a­list i søvn­me­di­cin

Man mær­ker jo al­le­re­de kon­se­kven­ser­ne af en dår­lig søvn da­gen ef­ter

Jan Ove­sen anbefaler på linje med si­ne kol­le­ga­er, at man som det før­ste for­bed­rer si­ne va­ner i sove­væ­rel­set:

» Man mær­ker jo al­le­re­de kon­se­kven­ser­ne af en dår­lig søvn da­gen ef­ter, man har so­vet skidt i form af f. eks. stør­re slik­trang, mang­len­de kon­cen­tra­tion el­ler ir­ri­ta­tion. Der­for er det og­så på den kor­te ba­ne en god idé at sluk­ke fjern­sy­net el­ler stres­se ned, in­den man skal sove, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.