Pirat­ko­pi­e­ring ko­ster mil­li­o­ner af job

BT - - NYHE­DER -

Trods mas­si­ve kampag­ner fort­sæt­ter pirat­ko­pi­e­ring af pro­duk­ter, som har ko­stet op mod 2,5 mil­li­o­ner job i de stør­ste in­du­stri­lan­de. Myn­dig­he­der­ne i EU- lan­de­ne af­slø­re­de i 2013 dob­belt så man­ge sa­ger om pirat­ko­pi­e­ring som i 2009, vi­ser EU- Kom­mis­sio­nens told­sta­ti­stik for til­ba­ge­hold­te ko­pi­va­rer i Eu­ro­pa. I 2013 blev va­rer for op mod 36 mil­li­o­ner kro­ner kon­fi ske­ret i 87.000 sa­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.