Vest­as brug­te kas­sen på luksus­ga­ver

BT - - NYHEDER -

Luksus­fe­ri­er, ya­cht og li­mou­si­ne­kør­sel er nog­le af in­gren­di­en­ser­ne i det, der gi­ver Vest­as en slem ma­vepi­ne. Ra­kesh Baks­hi, di­rek­tør for det in­di­ske sel­skab RRB Ener­gy, har i sam­ar­bej­det med Vest­as haft hang til dyr luksus, og Vest­as har i vid ud­stræk­ning stil­let sig til rå­dig­hed for in­de­rens til­bø­je­lig­he­der, selv­om det var imod virk­som­he­dens ret­nings­linjer. Det skri­ver Bør­sen mandag. Det er usik­kert, hvor man­ge pen­ge der helt præ­cis er ble­vet spen­de­ret på den ri­ge in­der, men Vest­as har blandt an­det gi­vet Baks­hi og hans fa­mi­lie en fe­rie til Dan­mark, Nor­ge og Frankrig til 700.000 kr. Det frem­går af tid­li­ge­re di­rek­tør Dit­lev En­gels for­kla­rin­ger til bag­mand­spo­li­ti­et .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.