Priskrig ram­mer så­kald­te ’ dår­li­ge liv’

BT - - NYHEDER -

Nor­malt er kon­kur­ren­ce godt for for­bru­ger­ne. Men det kan gø­re ondt på nog­le løn­mod­ta­ger­ne, at de dan­ske pen­sions­sel­ska­ber har kon­kur­re­ret pri­ser­ne på sy­ge- og ulyk­kes­for­sik­rin­ger­ne så langt ned, at de ta­ber pen­ge på sal­get af for­sik­rin­ger­ne. Det be­vir­ker nem­lig, at sy­ge dan­ske­re kom­mer i klem­me og ri­si­ke­rer at ry­ge ud af grup­pe­livs­for­sik­rin­ger­ne ved skift af pen­sions­sel­skab – og­så selv om de er ble­vet ra­ske igen. Un­der­skud­de­ne får nog­le sel­ska­ber til at for­sø­ge at ’ va­ske grup­per­ne fri for me­d­ar­bej­de­re’, der ri­si­ke­rer se­ne­re at ud­lø­se en er­stat­ning, og der­ved gi­ve et end­nu stør­re un­der­skud. Bl. a. stress og kræft kan be­ty­de en ude­luk­kel­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.