Øl af­lø­ser regn

Del­ta­ger­ne på årets Roskil­de Festi­val får smukt og varmt vejr

BT - - NYHEDER - Bir­ger Andersen baa@ bt. dk

TIRS­DAG 30. JU­NI 2015

FESTI­VAL

Ef­ter en lidt regn­våd start er det nu øl og an­dre drik­ke, der må stå for de vå­de indslag på årets Roskil­de Festi­val.

Me­te­o­r­o­lo­ger­ne lover tørt, sol­rigt og varmt vejr frem til we­e­ken­den, hvor tem­pe­ra­tu­er­ne kan sni­ge sig op i nær­he­den af lum­re 30 gra­der.

Al­le­re­de i går tog man­ge af festi­val­gæ­ster­ne i Roskil­de forskud på lø­jer­ne og ka­ste­de sig ud i som­mer­li­ge ak­ti­vi­te­ter, in­den det for al­vor går i gang med festi­va­lens mu­sikpro­gram.

Rysten­de bal­der blev for en stund op­hø­jet til vi­den­skab, da twerk- in­struk­tø­ren Si­mo­ne Skjødt gav go­de råd på festi­va­lens Dream Ci­ty- om­rå­de i ’ Camp Hel­ge’.

Fo­to: Sa­ra Gang­sted

Øl skal ser­ve­res med fø­lel­se, når det bli­ver ba­lan­ce­ret frem på en åre, som her i Camp Den Syn­ken­de Sku­de.

Fo­to: Tor­ben Chri­sten­sen

Tom­me øldå­ser kan og­så bru­ges som mål, når der bli­ver ka­stet med fris­bee på telt­plad­sen i Roskil­de. Fo­to. Tor­ben Chri­sten­sen

Pantjæ­ger­ne har kro­ne­de da­ge i Roskil­de, hvor der al­le­re­de i går var solide kø­er med op­sam­le­de då­ser. Fo­to: Tor­ben Chri­sten­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.