Et mira­kel

BT - - KULTUR -

3. Wiz Kha­li­fa fe­at. Char­lie

See You Again

» Mit før­ste ud­kast til fil­men var langt me­re do­ku­men­ta­risk og for­kla­ren­de, men re­spon­sen på tea­se­ren var, at folk vil­le hø­re min hi­sto­rie, hvad jeg per­son­ligt hav­de op­le­vet, « si­ger fil­min­struk­tør Tor Ny­gård Kol­ding, der selv miraku­løst over­le­ve­de ulyk­ken på Roskil­de i 2000. PR- fo­to

Stem­ning i nat­te­ti­mer­ne ef­ter ulyk­ken. Fo­to: Nils

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.