’’

BT - - KULTUR - Pearl Jam i for­bin­del­se med eft er­forsk­nin­gen

Vi fø­ler, at vi er ’ moralsk an­svar­li­ge’ for at bi­dra­ge til sand­he­den med hen­syn til, hvad der ske­te den aft en

Al­le ban­dets med­lem­mer var dybt på­vir­ke­de af ulyk­ken. Som en del af sit sor­g­ar­bej­de blev Ed­die Ved­der ven med Pe­te Towns­hend, The Who, der en­gang op­le­ve­de el­le­ve døds­fald un­der en kon­cert.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.