OG LET­TET’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TIRS­DAG 30. JU­NI 2015 Så­dan gik det ved US

Open: Så­dan gik det i Wim­b­ledon: Så­dan gik det ved Au­stra­li­an Open: Au­stra­li­an Open: Se­mi­fi na­list ( 2011) French Open: Kvart­fi na­list ( 2010) Wim­b­ledon: Fjer­de run­de ( 2009, 2010, 2011, 2014) US Open: Ta­ben­de fi na­list ( 2009, 2014) Så­dan gik det i Wim­b­ledon: Så­dan gik det ved French Open: Så­dan gik det ved Au­stra­li­an Open: Så­dan gik ved det Au­stra­li­an Open:

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der sta­dig har sin før­ste Grand Slam- ti­tel til go­de, trak sig fre­dag ud af WTA- tur­ne­rin­gen i East­bour­ne på grund af en ska­de. Det er langt fra før­ste gang, at den dan­ske ten­nis­spil­ler mel­der om fy­si­ske pro­ble­mer før en af de store og be­ty­den­de G r a n d Sl am­tur­ne­rin­ger. Ef­ter at ha­ve tabt før­ste sæt 5- 7 til Ma­ria Ki­ri­len­ko i US Open- op­varm­nings­tur­ne­rin­gen i New Ha­ven, væl­ger Woz­ni­a­cki fra an­det sæts be­gyn­del­se at træk­ke sig ud af kam­pen. Hun for­kla­rer, at hun har pro­ble­mer med sit ene knæ.

Ca­ro­li­ne Woz­ni a c k i ta­ber i før­ste run­de til Iri­naCa­me­lia Be­gu ( bil­le­det). Få da­ge før Grand Slam- tur­ne­rin­gen ’ The Cham­pions­hips’ i Lon­don- for­sta­den Wim­b­ledon bli­ver ser­vet i gang, træk­ker Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki sig fra en kamp ved en in­vi­ta­tions­tur­ne­ring i East­bour­ne på grund af en ska­de i ven­stre arm. Hun ta­ber i an­den run­de til ita­li­e­ne­ren Ma­ra San­tan­ge­lo ( bil­le­det). Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki mel­der af­bud sæ­so­nens før­ste tur­ne­ring i Bris­ba­ne på grund af en skul­der­ska­de. Ska­des­pau­sen be­nyt­ter hun til at bli­ve for­lo­vet med den nor­dir­ske gol­f­spil­ler Rory McIl­roy. Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ta­ber i tred­je run­de til Gar­bi­ne Mu­guruza ( bil­le­det).

til Den dan­ske ten­nis­spil­ler ry­ger ud af Grand Slam- tur­ne­rin­gen French Open i Pa­ris i tred­je run­de. Hun for­kla­rer ef­ter ne­der­la­get til Sor­a­na Cirstea, at hun har på­dra­get sig en rygska­de, og at hun er tvivl­s­om del­ta­ger ved Wim­b­ledon- tur­ne­rin­gen.

Woz­ni­a­cki ta­ber i fjer­de run­de til Sa­bi­ne Li­si­cki ( bil­le­det). Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ud­ta­ler 21. maj, at hun på grund af en knæska­de er tvivl­s­om del­ta­ger ved French Open. Sam­me dag med­del­er gol­f­spil­le­ren Rory McIl­roy, at han har valgt at bry­de for­lovel­sen med den dan­ske ten­nis­spil­ler. Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ry­ger ud i før­ste run­de mod Ya­ni­na Wi­ck­may­er ( bil­le­det). Som op­takt til Au­stra­li­an Open ry­ger Woz­ni­a­cki ud al­le­re­de i an­den run­de i op­varm­nings­tur­ne­rin­gen i Syd­ney. Un­der­vejs i kam­pen mod Ag­nieszka Radwanska, der vin­der i tre sæt, be­hand­les hun for en hånd­leds­ska­de.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ta­ber i kvart­fi­na­len til Kim Cli­jsters ( bil­le­det). En uge før årets før­ste Grand Slam- tur­ne­ring, Au­stra­li­an Open, væl­ger Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki at træk­ke sig ud af op­varm­nings­tur­ne­rin­gen Apia In­ter­na­tio­nal i Syd­ney på grund af smer­ter i ven­stre hånd­led. Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ta­ber i an­den run­de til Vi­cto­ria Aza­renka ( bil­le­det).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.