R BEJ­LER TIL FCM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TTIIRRSSDDAAGG 3 30.0 J. U JNUIN 2I0 210515

Jo­nas Dal be­gynd­te sin træ­n­er­kar­ri­e­re i FC Midtjylland, hvor han i ti år var en del af træ­ner­sta­ben i klub­ben i for­skel­li­ge rol­ler. Blandt an­det som træ­ner for klub­bens re­ser­ve­hold, Ikast fS.

Blev an­sat i Ho­bro IK 1. fe­bru­ar 2013 på en le­je­af­ta­le fra FC Midtjylland frem til som­me­ren 2013, en af­ta­le der si­den blev for­læn­get til ud­gan­gen af 2013. Dal ind­gik i novem­ber 2013 en to- årig af­ta­le med Ho­bro.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.