GEN MOD MU­REN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Vin­de­re Uru­gu­ay Ar­gen­ti­na COPA AMÉRI­CA- sej­re 1975 1979 1983 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2004 2007 2011 Peru Pa­ragu­ay Uru­gu­ay Uru­gu­ay Bra­si­li­en* Ar­gen­ti­na* Ar­gen­ti­na Uru­gu­ay Bra­si­li­en Bra­si­li­en Co­lom­bia Bra­si­li­en Bras

VM I 2010

I Sydafrika er Tys­kland og kvart­fi­na­len igen en­de­sta­tion for Lio­nel Mes­si og Ar­gen­ti­na, der træ­nes af Die­go Ma­ra­do­na. Mes­si kom­mer end ik­ke på må­l­tav­len.

COPA AMÉRI­CA I 2011

For­vent­nin­ger­ne til Mes­si og co. er enor­me, da Ar­gen­ti­na er vært for Copa Améri­ca. Men al­le­re­de i kvart­fi­na­len ry­ger hol­det ud ef­ter straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce til Uru­gu­ay.

VM I 2014

TO- Spil­let er ik­ke pran­gen­de, men fem et­måls­sej­re er nok til, at Ar­gen­ti­na spil­ler sig i VM- fi­na­len i Bra­si­li­en, hvor hol­det for tred­je VM- slut­run­de i træk skal op mod Tys­kland. Og­så den­ne gang bli­ver det til ne­der­lag, og selv om Mes­si op­le­ver per­son­lig suc­ces med fi­re mål og kårin­gen til slut­run­dens bed­ste spil­ler, må han nø­jes med at ka­ste lange blik­ke ef­ter VM- po­ka­len.

Si­den det før­ste sy­da­me­ri­kan­ske fod­bold­mester­skab blev af­vik­let i 1916, er al­le tur­ne­rin­ger på nær seks ble­vet vun­det af Uru­gu­ay, Bra­si­li­en el­ler Ar­gen­ti­na

Fo­to: Reu­ters, AFP og EPA

fi­na­ler 1975- 83: Det hold med flest po­int vandt. Play­of­fop­gør ved po­int­lig­hed 1989- 91: Vin­de­ren fun­det ef­ter grup­pe­spil

2 4 2 2

2

8

De for­sva­ren­de me­stre fra Uru­gu­ay har stå­et i seks fi­na­ler og vun­det de fi­re i Copa Améri­ca- æra­en. Det er kun over­gå­et af Bra­si­li­en, der har stå­et i ot­te fi­na­ler og vun­det fem.

* Straf­fes­park 5- 4

Fo­to: Get­ty Ima­ges

Straf­fes­park 4- 3

© GRAP­HIC NEWS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.