’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ras­mus Thelan­der

Jeg har talt med René Hen­rik­sen, og han har ind­vi­et mig i, hvor stor en klub det her er, og hvor fan­ta­sti­ske fan­se­ne er

af Hen­rik­sens an­be­fa­lin­ger, som fø­rer til en kon­trakt, og det bli­ver næp­pe den sid­ste, hvis Thelan­der slår til.

Ved an­kom­sten lag­de Ras­mus Thelan­der, der li­ge­som Hen­rik­sen har en for­tid i AB, ik­ke skjul på, hvor stort et skift e til Pa­nat­hin­ai­kos vil væ­re for ham.

» Jeg er vir­ke­lig glad for at væ­re her. Jeg er kom­met for at spil­le for en stor­klub. Jeg har talt med René Hen­rik­sen, og han har ind­vi­et mig i, hvor stor en klub det her er, og hvor fan­ta­sti­ske fan­se­ne er, « sag­de Thelan­der til det store op­bud af jour­na­li­ster iføl­ge det græ­ske me­die sd­na. gr.

Skal kæm­pe for spil­le­tid

Thelan­der fi k sit gen­nem­brud i 2013/ 2014- sæ­so­nen, da AaB vandt Su­per­liga­en og po­kal­tit­len. Med fl ere solide

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.