AGF hen­ter irakisk pro­fi l

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AGF HAR TEG­NET

kon­trakt med den iraki­ske lands­holds­spil­ler Ah­med Ya­sin. Det skri­ver klub­ben på sin hjem­mesi­de. Ah­med Ya­sin er 24 år og kant­spil­ler. Han har bå­de irakisk og svensk stats­bor­ger­skab, da han har bo­et i Sve­ri­ge, si­den har var tre år. Ah­med Ya­sin har se­ne­st spil­let fi re år for Öre­bro SK i den bed­ste sven­ske ræk­ke, Alls­venskan. De aar­hu­si­an­ske Su­per­liga­op­ryk­ke­re får dog ik­ke glæ­de af Ah­med Ya­sin, der har spil­let 39 land­skam­pe for Irak, før­end den sven­ske sæ­son er for­bi. Kon­trak­ten gæl­der først fra ja­nu­ar 2016 og to år frem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.