Cech til Ar­se­nal

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TRANS­FER Ni­els O. Hansen

Ar­se­nal har få­et ny må­l­mand i skik­kel­se af den man­ge­åri­ge Chel­se­a­ke­e­per Pe­tr Cech.

Den 33- åri­ge tjek­ki­ske må­l­mand har spil­let over 400 kam­pe i 11 sæ­so­ner for de re­ge­ren­de en­gel­ske me­stre, men i den for­gang­ne sæ­son spil­le­de han kun seks kam­pe, da Chel­sea- ma­na­ger José Mourin­ho fo­re­trak bel­gi­e­ren Thi­baut Cour­tois imel­lem stæn­ger­ne.

I Ar­se­nal skal Pe­tr Cech kon­kur­re­re med po­lak­ken Wo­jciech Szczes­ny og co­lom­bi­an­ske David Ospi­na om må­l­mand­s­plad­sen. Kon­trak­ten med Ar­se­nal er på fi­re år, og pri­sen me­nes at væ­re på cir­ka 130 mio kr. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.