Hol­land får ny land­stræ­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: AFP

GUUS HID­DINK ER

for­tid som hol­land­sk land­stræ­ner. Den 68- åri­ge Hid­dink var i går til mø­de med lan­dets fod­bold­for­bund, hvor han fik at vi­de, at han vil bli­ve sat fra be­stil­lin­gen. Det be­kæf­te­de for­bun­det sent i af­tes. I ste­det over­ta­ges job­bet af hans as­si­stent, Dan­ny Blind. Hol­land lig­ger blot på tred­je­plad­sen i sin EM- kva­li­fi­ka­tions­pul­je.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.