1,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De san­ma­ri­ne­si­ske klubhold har ik­ke li­ge­frem kro­ne­de da­ge i eu­ro­pæ­isk fod­bold, hvor det på ude­ba­ne er ble­vet til 27 ne­der­lag i 28 for­søg, hvor den ene uaf­gjor­te kamp vel at mær­ke var mod et an­dor­ransk hold. 21 af de i alt 27 ne­der­lag på frem­med græs har væ­ret på mindst tre mål, og det lug­ter og­så af klar sejr til ar­men­ske FC Pyu­nik, som er stor­le­ve­ran­dør til det na­tio­na­le lands­hold med he­le ni spil­le­re. Der ven­tes op mod 40 gra­der ved kamp­start, hvil­ket hel­ler ik­ke er hver­dagskost for gæ­ster­ne. Over­le­gen hjem­me­sejr i ven­te.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.