Den sy­da­me­ri­kan­ske narko­for­bin­del­se

BT - - DEBAT -

Peru har for ny­lig over­ha­let Co­lom­bia som ver­dens stør­ste ko­kain­pro­du­cent. Enor­me mæng­der ko­kain bli­ver smug­let ud af lan­det. An­hol­del­sen af to bri­ti­ske kvin­der i Peru i 2013 fi k for al­vor pro­ble­met med kvin­de­li­ge narko­ku­re­rer frem i ly­set.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.