Ud af pu­ber­te­ten

BT - - DEBAT -

Med til at bli­ve et ’ vok­sent’ par­ti, som er ude af pu­ber­te­ten, klar til at gri­be an­sva­ret og ta­ge det su­re med det sø­de, hø­rer og­så at kun­ne gå med i en re­ge­ring. Det har Dansk Fol­ke­par­ti desvær­re ik­ke væ­ret pa­rat til (...) Ri­si­ko­en er, at Thu­le­sen Da­hl står tilbage som den lidt for­kæ­le­de dreng i klas­sen, der ik­ke har så man­ge le­ge­kam­me­ra­ter, som han tro­e­de.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.