Ka­li­fa­tet

BT - - DEBAT -

Ve­st­lig ind­blan­ding i form af fl yan­greb i Irak og Sy­ri­en har ko­stet tu­sin­der af ISkri­ge­re li­vet, men mo­bi­li­se­ret an­dre i ukendt tal. No­gen stor mi­li­tær suc­ces er bom­be­kampag­nen langt­fra (...) Der­for er det skidt, at re­ge­rin­gen al­le­re­de har be­slut­tet at for­læn­ge bom­bar­de­men­ter­ne til ok­to­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.