De­bat på Twit­ter

BT - - DEBAT -

Ab­del Aziz Ma­h­moud, jour­na­list

@ Ab­delsTwe­et

Støj­berg vil ik­ke si­ge, hvor man­ge fær­re asylan­sø­ge­re, vi frem­over vil få, da det afh æn­ger af, hvor man­ge der fl yg­ter. Alt­så li­ge­som før?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.