Mand skyl­dig i drab på kæ­re­ste

BT - - NYHEDER - Ret­ten i Svend­borg. Ma­ria Christine Mad­sen BNB Fo­to: Claus Fi­sker

DRABS­SAG

Ret­ten i Svend­borg kend­te i går den 26- åri­ge Den­nis Mark Som­mer skyl­dig i at ha­ve dræbt sin gravi­de kæ­re­ste 7. ju­ni sid­ste år. Det skri­ver tv2. dk.

Iføl­ge dom­men slog Den­nis Mark Som­mer sin 33- åri­ge gravi­de kæ­re­ste ihjel, da han fle­re gan­ge gav hen­de en over­do­sis af hen­des in­sulin.

Her­ef­ter stak han hen­de med en ste­ak­k­niv og pres­se­de en pu­de mod hen­des an­sigt. Den 33- åri­ge kvin­de var gravid i 12. uge, da hun blev dræbt i sin seng i Svend­borg.

I af­hø­rin­ger­ne sid­ste som­mer for­kla­re­de den 26- åri­ge Den­nis Mark Som­mer, at han ef­ter dra­bet over­ve­je­de og­så at dræ­be kæ­re­stens to børn på fem og syv år, men kun­ne ik­ke gø­re det. Det skri­ver fyens. dk. Den­nis Mark Som­mer er tid­li­ge­re dømt for narko­han­del og rø­ve­ri, og han har i fængs­let få­et stil­let di­ag­no­sen bor­der­li­ne af en psy­ki­a­ter. Si­den har han og­så få­et di­ag­no­sen po­st­trau­ma­tisk stres­syn­drom. Ret­ten skal nu ta­ge stil­ling til stra­fud­må­lin­gen. An­kla­ge­ren øn­sker en for­va­rings­dom på ube­stemt tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.